ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


jQuery Super Cool Bubble Navigation


In this tutorial we are going to create a bubbly navigation with jQuery. The idea is to have some round navigation icons that release a bubble when hovering over them. We will use the jQuery Easing Plugin…
เข้าชมทั้งหมด : 466 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Drop-down Navigation Menu Using HTML5, CSS3 and jQuery


we’ll take a look and see what we can achieve with HTML5 and CSS3 when it comes to the staple of current web sites: the humble drop-down navigation menu. We’ll also use jQuery to handle the…
เข้าชมทั้งหมด : 417 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Fluid Navigation–informative menu-bar


jQuery has made it simple for developers to define an idea or wireframe for a component and then implement it reasonably quickly, which has certainly helped it become the most popular JavaScript Framework…
เข้าชมทั้งหมด : 373 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

MagicLine Navigation with jQuery


These “sliding” style navigation bars have been around a while,Turns out it’s really pretty darn easy. I put two examples together for it. The Idea The idea is to have a highlight of…
เข้าชมทั้งหมด : 380 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 111 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Super Sexy Drop Down Menu


Studies show that top navigations tend to get the most visual attention when a user first visits a site. Having organized and intuitive navigation is key — and while most drop down menus may look…
เข้าชมทั้งหมด : 349 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Advanced docking Side Menu Jquery jQuery Advanced do


How Visual Studio docking functionality can be done with jQuery and unordered lists. Basically, the main goal was to implement multiple docking and undocking functionality.Similar Side Menu Effects The…
เข้าชมทั้งหมด : 327 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS3 Windows 7 start menu


You can do with so little using CSS3. Many user interface elements that require images in order to have appropriate visual appearance now can be styled only with CSS3. Container The container named startmenu…
เข้าชมทั้งหมด : 605 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Vimeo-like top navigation


The menu that drops down when you hover search box. It offers you different search options that you can choose and narrow your search. Simple CSS drop down menu based on unordered list. The structure
เข้าชมทั้งหมด : 435 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Apple Leopard-Text-Indent Style Menu


Since the Apple-flavored Leopard-text-indent style is currently one of my favorite menu styles, we will start from scratch and build such a menu in Photoshop, then create the needed HTML and CSS and last…
เข้าชมทั้งหมด : 424 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS and Javascript Style your Sitemaps tree menu


Sitemap Syler is a little CSS/JavaScript piece of code that can be easily applied to your sitemap list. It then takes care of it's presentation. All you have to do is include couple lines of code. It…
เข้าชมทั้งหมด : 547 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 139 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery big Drop Down Menu


drop down menu is a good option for sites with a lot of navigation items. When the user hovers over one of the list items, the item enlarges to the width of the submenu and the submenu appears.
เข้าชมทั้งหมด : 365 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery and CSS3 Awesome Slide Down Box Menu


we will create a unique sliding box navigation. The idea is to make a box with the menu item slide out, while a thumbnail pops up. We will also include a submenu box with further links for some of the…
เข้าชมทั้งหมด : 521 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Beautiful CSS3 Styled jQuery Dropdown


Very stripped down code and minimal styling, yet still have all the functionality typically needed.Here are the features: Cross-browser compatible (even IE 6) Multi-level and retains “trail”…
เข้าชมทั้งหมด : 463 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Rotated navigation with CSS3 only


Can not support Ie Here's a last small technique that works with CSS3 (Supported by the latest versions of Firefox, Safari and Chrome). When hovering a block element, you'll get a rotated hover state.…
เข้าชมทั้งหมด : 534 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Super Cool Vertical Scroll Menu


Create a vertical scroll menu that scroll automatically according to your mouse axis-Y movement. 1. Get mouse axis The following code will return the X and Y Axis values for your mouse pointer.
เข้าชมทั้งหมด : 432 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Simple Lava Lamp Menu


Lava Lamp Menu is one of the favourite menu that has been using by some websites. It has a jQuery plugin for it, we're not reinventing the wheel, but it will be good to know how it works, how to…
เข้าชมทั้งหมด : 399 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Flip Menu using backgroundPosition Plugin


Learn how to create a simple, but elegant menu by animating background with jquery backgroundPosition plugin. It's simple, but the effect is really good. Sometimes, simplicity is the most beautiful thing.…
เข้าชมทั้งหมด : 469 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery and CSS3 Minimalistic Horizontal Slide Out Menu


The horizontal slide out menu is positioned at the left hand side of the window and slides out its menu items once the arrow is clicked. The arrow bounces back once the mouse leaves and this creates a…
เข้าชมทั้งหมด : 327 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Popout Menu with jQuery and CSS3


The Popout Menu let’s you display menu options in a vertical manner. When clicked, the menu shows its items in a stack manner.
เข้าชมทั้งหมด : 431 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Plugin xBreadcrumbs (Extended Breadcrumbs) navigation


xBreadcrumbs (Extended Breadcrumbs) is a jQuery plug-in to create categorized breadcrumbs for your site. This may be useful if your website has a deep structure and you want allow your visitors to quickly…
เข้าชมทั้งหมด : 429 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form