ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


jQuery Rocking and Rolling Rounded Menu


In this tutorial we are going to make use of the incredibly awesome rotating and scaling jQuery patch from Zachary Johnson that can be found here. We will create a menu with little icons that will rotate
เข้าชมทั้งหมด : 389 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Beautiful Background Images Navigation


We are going to create a beautiful navigation that has a background image slide effect. The main idea is to have three list items that contain the same background image but with a different position.…
เข้าชมทั้งหมด : 400 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Smooth Circular Motion Menu Jquery jQuery Smooth Cir


we are going to create a stunning circular motion effect with jQuery. We will be using the jQuery.path plugin to animate a circular movement for a menu in a portfolio example. The idea is to have a rounded…
เข้าชมทั้งหมด : 368 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery small Boxes Menu Jquery jQuery small Boxes Menu


a menu out of little boxes that animate randomly when a menu item is clicked. The clicked menu item expands and reveals a content area for some description or links. When the item is clicked
เข้าชมทั้งหมด : 387 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jquery elastic thumbnail menu


The HTML Quick and easy, the general framework we’ll be using goes as follows:
เข้าชมทั้งหมด : 435 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Smooth Animated Menu


Ever seen some excellent jQuery navigation that left you wanting to make one of your own? We’ll aim to do just that by building a menu and animate it with some smooth effects. Step 1 – Set…
เข้าชมทั้งหมด : 374 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS3 Super slick jQuery menu


The plugin called jSlickmenu, creates, well, slick menus with jQuery. Combined with some great CSS3 features likes rotation and shadows, this plugin can really lift up your design. It's fairly easy to…
เข้าชมทั้งหมด : 331 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Animated Menu


Step 1 – Set up the Structure Here is the HTML markup that is used in the demo
เข้าชมทั้งหมด : 455 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Colorful Content Accordion menu


We are making a simple, yet eye-catching accordion with the help of CSS, jQuery and the easing plug-in for some fancy effects. Step 1 – XHTML As you can see from the demo, the accordion…
เข้าชมทั้งหมด : 429 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Image Horizontal Slide Menu with Mootools


horizontal menu, reveals more of the image as you rollover it. Features 2 optional onClick events - open & close href passed to onClick events stays open when clicked closes when clicked select item…
เข้าชมทั้งหมด : 416 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Mootools Homepage Inspired Navigation Effect Using jQuery


As you know there are a host of competing javascript libraries around these days. Though I prefer jQuery, I’ve always liked the way the menu on MooTools worked.This we’ll recreate…
เข้าชมทั้งหมด : 397 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS and jQuery Cool Animated Navigation


Animation and visual feedback are great ways to assist a user in navigating and interacting with a website. While traditionally Adobe’s Flash was the goto for anything animated, these days with…
เข้าชมทั้งหมด : 393 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Elastic vertical menu


jQuery OS X Stack and Drop Stack It’s super lightweight (~1kb) and is a really creative “outside the box” method of navigation for a website. It might be a little awkward having the…
เข้าชมทั้งหมด : 441 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Mac dock style flexibility menu


Just about every website uses the regular navigation concepts we’re all used to. After awhile this can get pretty boring, especially for designers who thrive on creativity. While mimicking the OS…
เข้าชมทั้งหมด : 361 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery simple Tree Menu


Custom Events, and the Special Events API in jQuery Web pages, for the most part, are event-driven. Libraries such as jQuery have provided helper methods to make this functionality much easier…
เข้าชมทั้งหมด : 479 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

CSS3 and jQuery“Stay-On-Top”Menu


All the HTML Stuff Create index.html and paste all of this in: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
เข้าชมทั้งหมด : 439 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

like Google Chrome bookmarks menu bar with jQuery Plugin


Inspired by Google Chrome bookmarks menu bar, this plugin can be used to group a long list of hyperlinks. Create a new HTML document. Within the head of your document: Load the jQuery framework…
เข้าชมทั้งหมด : 434 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Horizontal Tooltips Menu with jQuery


We're doing something a little bit similar - Tooltips menu. 1. HTML As usual, it's a good practise to use UL List for menu. For the menu images, you need to put the caption in the ALT attribute,…
เข้าชมทั้งหมด : 399 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

nice Apple-Style Icon Slide Out Navigation with CSS and jQue


This menu looks very similar to the Apple-style navigation but it reveals some icons when hovering over it. The icons slide out from the top and when the mouse leaves the link, the icon slides back under…
เข้าชมทั้งหมด : 346 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Fresh Bottom Slide Out Menu


In this tutorial we will create a unique bottom slide out menu. This large menu will contain some title and a description of the menu item. It will slide out from the bottom revealing the description text and some icon. We will use some CSS3 properties for some nice shadow effects and jQuery for the interaction.
เข้าชมทั้งหมด : 328 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form