ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


jQuery Fade Menu plugin


The Fade Menu plugin allows users to easily turn a definition list with nested unordered lists into an accordion menu which uses fades between transitions. Options It is possible to pass the following…
เข้าชมทั้งหมด : 467 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 126 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery Drop Down Menus


Overview Quick and dirty nested drop-down menu in the jQuery styleee. I needed a nav like this for a recent project and a quick Googling turned up nothing that really suited, so droppy was born. It hasn't…
เข้าชมทั้งหมด : 449 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery accordion Plugin


This plugin creates an accordion menu. It works with nested lists, definition lists, or just nested divs. Options are available to specify the structure, if necessary, the active element (to display at
เข้าชมทั้งหมด : 421 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 129 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Cool navigation menu made with JQuery


A basic html for a navigation. Nothing much. You will notice that the list items have their own id’s because of the different background color they will have, if you don’t plan to have different background colors you don’t need it. You can see that the first item has class named “selected” which will be the selector for the current page
เข้าชมทั้งหมด : 460 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

JQuery Navigation


You should now be set to create your HTML file. Open up dreamweaver and start a new HTML document, save the document straight away as index.html on your desktop. Open up notepad and save a blank file…
เข้าชมทั้งหมด : 350 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery CSS3 Overlap that Menu


If you have ever wanted to do something a bit different with your main navigation, how about having your items overlap each other? Using position: absolute; on our links allows us to do this. The first…
เข้าชมทั้งหมด : 392 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Jemjabella Menu jQuery


The menu itself was marked up in a (semantically correct) unordered list, like
เข้าชมทั้งหมด : 455 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Professional Dropdown navigation menu


You've seen the 'suckerfish' menus and the 'son of suckerfish', well I think that this one takes them another step further (grandson of suckerfish?). The 'problem' that I found with using the 'suckefish
เข้าชมทั้งหมด : 426 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Professional Dropline #1 drop-down menu


This menu uses the same small javascript routine as the Professional dropdown #1 menu to add the IE5.x and IE6 styles to the stylesheet and provide the 'hover' function. All that is necessary is to produce..
เข้าชมทั้งหมด : 436 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

JavaScript Dropdown Menu with Multi Levels


This multi-level drop down menu script weighs in at only 1.2 KB. It features animation, active header persistence, easy implementation and multiple instance support. To initialize a drop down menu use…
เข้าชมทั้งหมด : 442 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 139 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery quickie: Slot machine navigation


Navigation is one of the things you'll see on every website. I wanted to give this part a little bit extra life, and when I saw a movie yesterday that included slot machines, it suddenly hit me. Using…
เข้าชมทั้งหมด : 431 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

A Keypress Navigation tabs jQuery


The key to a succesful website is the ease with which a user finds what they are looking for. Thus, it’s worth spending a lot of time and effort in creating both useful and visually appealing navigation…
เข้าชมทั้งหมด : 497 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery CSS Drop Down Menu Style


Features Full cross-browser compatibility Fully accessible even when javascript is turned off, as a pure css menu Search engines optimized Clear unordered list (LI and UL HTML tags) structure Easy to
เข้าชมทั้งหมด : 521 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Hover Accordion jQuery


A jQuery Plugin for no-click two-level menus (or whatever else you want to do with it) Introduction This is yet another accordion script, except you don't have to click to open one item, you just move…
เข้าชมทั้งหมด : 436 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 139 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jdMenu Hierarchical Menu Plugin for jQuery


The jdMenu plugin for jQuery provides a clean, simple and elegant solution for creating hierarchical drop down menus for websites to web applications. View the feature list below to see if jdMenu is the…
เข้าชมทั้งหมด : 425 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Simple Jquery Right Click Cross browser Vertical Menu


[removed][removed] Creating right click with the help of jquery is real easy and can be implemented very quickly Step 1: Creating HTML Simply copy and paste the html next to the div to be right clicked.…
เข้าชมทั้งหมด : 384 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Simple JQuery Accordion Collapsing menu


This is a simple Accordion collapsing menu done in JQuery. Links with subitems under them will expand the submenu when clicked. Items that don't have subitems are normal links.. The menu initialises with…
เข้าชมทั้งหมด : 361 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Horizontal Sliding Submenu jQuery plugin


a horizontal sliding submenu. Has a couple of options and the appearance can be modified in the css. Slide Submenu requires: jQuery library hoverIntent plugin Slide Subnav plugin Example code to load…
เข้าชมทั้งหมด : 471 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Dynamic navigation menu with scrolling color glide followed


Dynamic menu with scrolling color glide followed, appropriate for personal entertainment blog and website which requires newfashioned style and personalization. Help Step1:include js and css files
เข้าชมทั้งหมด : 395 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Cool Sprites – Free overlapped CSS menu using CSS Sprites


Everyday on the web there’s something that we all do, almost regardless of the site that we’re on – we scroll down. If we’re reading a blog post, looking through a product…
เข้าชมทั้งหมด : 521 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form