ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด เกมส์


เกมส์ Tikibar


Looking for a free bar game? Tara is a lawyer, but not happy at all with her job. One day she receives an invitation from her grandparents to go spend some time on Tiki Island, the place where she used to spend her summer vacation as a child. However, danger overshadows Tiki Island.
เข้าชมทั้งหมด : 442 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Time To Hurry: Nicole's Story


An exciting success game where you have to help Nicole to climb the corporate ladder, working in various shops of the city. Execution of interesting jobs, as well as a variety of different puzzles will not let you get bored! The history of Nicole, a young girl who recently graduated from college, started in the garden products shop of her grandmother.
เข้าชมทั้งหมด : 479 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Enchanting Islands


Experience a whole new level of Match 3 fun in this fairy tale game! The Enchanting Islands were filled with light and color until an evil sorceress spread darkness throughout the land. In this game you can restore this fairy-tale realm by collecting the elements you need to cast your spells and watching as glistening pools and verdant meadows to burst forth from the soil.
เข้าชมทั้งหมด : 528 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 152 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Tropical Mania


For those who would like to download a manager game, Tropical Mania brings a fresh take on the time management game genre. Try a new job that’s fun and friendly. Download this manager game and do your best to manage a Holiday resort on a tropical island that’s lost in the vast Pacific Ocean. Keep your tourists happy and develop your resort.
เข้าชมทั้งหมด : 484 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Townopolis Gold


Looking for a construction game that will surprise you? Townopolis is a fun strategy game with highly addictive gameplay and colorful graphics. Construct an idyllic neighborhood with plenty of houses and keep your residents happy by providing all services they need, and they will reward you with a tidy profit.
เข้าชมทั้งหมด : 393 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 138 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Treasure Pyramid


Download pyramid game and discover the Treasure Pyramid that has been lost for more than 5000 years. An ancient map has been found that will lead you there, so dust off your fedora hat – it’s time to go on an adventure like no other! Download pyramid game that will take you on an unforgettable journey through the undiscovered temples and long forgotten ruins of Egypt. We’re not talking about tourist traps like the Sphinx and Luxor. We’re talking about the places nobody has seen since Pharaohs ruled the world, where gold and jewels flow like the Nile and danger lurks around every corner.
เข้าชมทั้งหมด : 404 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Jolly Gang's Spooky Adventure


Looking for Ghost games free to download? Meet Moxxie, a twentysomething city girl with a bare midriff and a limitless supply of wisecracks. She also has a job as a reporter for a supermarket tabloid that specializes in spooky encounters, so it's no surprise when her editor sends her to investigate a ghostly appearance in a psychic's apartment.
เข้าชมทั้งหมด : 350 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Tri-Peaks Twist Collection


Love solitaire and looking for a new tabletop game? Tri-Peaks Twist Collection combines the classic tri-peaks solitaire with fun layouts, unexpected power-ups and eye-catching visuals. You'll need strategy, a sharp eye and a little luck to clear each level, revealing hidden cards one-by-one in this tabletop game.
เข้าชมทั้งหมด : 417 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 148 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Tory's Shop'n'Rush


Are you looking for a free manager game? When Tory's uncle retires and leaves her his store, she wonders if she has what it takes to succeed in the retail game. Give Tory a hand in this free manager game by stocking shelves, cashing out customers, cleaning up after messy teenagers and helping old ladies remember what they want to buy.
เข้าชมทั้งหมด : 354 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Time Chronicles: The Missing Mona Lisa


Travel between the past and present in this chameleon game to solve a dastardly crime! The Mona Lisa has been stolen and scattered through time by the mysterious criminal known only as the "Time Chameleon." As Chief Investigator of Interpol's Environmental Crimes Unit, it is your job to track down the thief and recover the painting before the damage is irreversible. In this chameleon game you will search scenes for hidden "time traces" left by the Chameleon to open a pathway through history.
เข้าชมทั้งหมด : 402 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Pirate Treasures


The Pirate Treasures is a funny pirate ship game about pirates and their difficult life. You should help Willy, a small pirate, to collect treasures all over the world. Start on the pirate ship, then go further and further and you'll find gold, rubies, crystals.
เข้าชมทั้งหมด : 377 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Clockwork Man


Two years after her courageous exploits in New Coventry, Miranda Calomy finds herself embroiled in a fresh adventure after discovering a mysterious obsidian object. A mundane day of studying at the Steamworks Academy ends up being the beginning of a quest to find a mythical place: The Hidden World. Armed with her incessant thirst for knowledge and the excessive amounts of wanderlust that runs in her family, Miranda embarks on her journey in this fantastic exploit game. But she is not alone.
เข้าชมทั้งหมด : 372 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Treasure Mole


Looking for free hidden treasure games? The objective of the game is to help the mole gather gold nuggets and destroy enemies. Each level requires gathering a certain number of gold nuggets and/or destroying a certain number of enemies.
เข้าชมทั้งหมด : 409 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Enchanted Kingdom


Looking for a free kingdom game? Elisa was just a peasant girl when the king died and one of his advisors told her he believed she was the rightful heiress to the throne. To prove her worth,
เข้าชมทั้งหมด : 531 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 151 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Mystery Of The Mary Celeste


Help the crew of a ship overcome all the tough challenges in this free mystery game! As the ancestor of the person who found the abandoned Mary Celeste, you take on the roll of Mary Morehouse as she joins guests and crew of the Mary Celeste II on its maiden voyage. Shortly after the boat leaves the dock strange events start to happen and Mary must work to escape this ill fated ship.
เข้าชมทั้งหมด : 495 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Tibet Quest - Travel


Are you a true fan of travel games? Do you miss adventure and excitement? We invite you to Tibet. Jane will experience incredible adventure as she discovers the legendary Tibetan city of Shangri La. Jane’s father, Dr. Dan James, is a scientist that never returned from his last expedition to Tibet. After Jane finds her father’s travel journal, she decides to follow his clues to reach her dad's objective. We invite you to visit this mysterious world, where the distinction between real and unreal does not exist.
เข้าชมทั้งหมด : 664 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 242 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Mystery of the Flying Dutchman


Do you enjoy playing spooky games? The Flying Dutchman is a legendary Ghost Ship which will sail forever and never docks in any port. Anyone who got too close disappeared mysteriously.
เข้าชมทั้งหมด : 507 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 154 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ To Survive


Wonder where you can download a great fighting game? Our team got another job. Now we have to storm the warehouse full of junk and hardened criminals. We thought that this would be an ordinary mission. You know where this is going... I really need to get out of this line of work so I can go join my wife on the beach. As soon as we arrived, the party attacked us.
เข้าชมทั้งหมด : 770 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 246 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ The Juicer


The fruits game is a cheerful first person virtual shooting range with a user-friendly gameplay in an original setting. The scene takes place in the near future in the territory of a fictitious country. In order to increase his crops, a farmer decides to use a new experimental substance to enlarge the size of fruits and vegetables and boost their growth speed.
เข้าชมทั้งหมด : 457 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง | หมวด : เกมส์

เกมส์ Travel Agency


Will you be able to become the winner of this free manager game? Want to start your own business? Try running the travel agency! Three hot summer months will test your management skills, as scores of people craving for vacation will storm your office. Prepare to serve all manners of customers - old and young, exacting and impatient.
เข้าชมทั้งหมด : 399 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : เกมส์
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form