ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Image Effects


Beautiful images animation Waves effect


Makes cool ass lakes. No license, do what you want as long as it involves some Cool Ass Lakes. How does it work? <script src="jquery.js"></script> <script src="lake.js"></script>…
เข้าชมทั้งหมด : 343 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง | หมวด : Image Effects

Awesome CSS3 images Stacked Elements


we'll show you how to create a simple ‘stacked’ look to some images. The Unfortunately WebKit…
เข้าชมทั้งหมด : 418 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery cool dynamic grid layout plugin


BlocksIt.js is a jQuery plugin for creating dynamic grid layout. It manages to convert HTML elements into ‘blocks‘ and position them in well-arranged grid layout like Pinterest, one of…
เข้าชมทั้งหมด : 367 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Image Effects

HTML5 sorting photos Drag and Drop effect


Drag and Drop and HTML5. As you know (I hope), all modern browsers (it should be FF, Safari, Chrome, possible Opera) have native support of this useful feature (as drag and drop). It means that we can…
เข้าชมทั้งหมด : 344 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง | หมวด : Image Effects

jQuery useful Product Colorizer Plugin


productColorizer is a light-weight solution for users to quickly preview a product in different colors. The plugin uses only two images per product to create the effect and it is built on top of the robust…
เข้าชมทั้งหมด : 358 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง | หมวด : Image Effects
Page :  1 2
[ First ]  [<< back ] 

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form