ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


jQuery and CSS3 Thumbnails Navigation Gallery


we are going to create an extraordinary gallery with scrollable thumbnails that slide out from a navigation. We are going to use jQuery and some CSS3 properties for the style. The main idea is to have…
เข้าชมทั้งหมด : 435 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 111 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Vertical Flyout JavaScript Menu


This animated JavaScript flyout menu is clean and lightweight at only 1.6kb.This script has been tested in all major browsers
เข้าชมทั้งหมด : 405 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS3 Chunky Menu


The menu in this series using javascript to write the mouse hover states. This menu also styles the path taken through the menu so that it works in IE5.x and IE6 as well as IE7 and all other browsers.…
เข้าชมทั้งหมด : 383 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 111 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Professional dropdown menu navigation


The menu in this series using javascript to write the mouse hover states. This menu also styles the path taken through the menu so that it works in IE5.x and IE6 as well as IE7 and all other browsers.
เข้าชมทั้งหมด : 378 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

a Good Looking Floating Menu with jQuery Easing


We will show you how to create a horizontal menu with floating effect by using jquery.easing and jquery animate function. It's a simple effect but the final product is quite nice looking and elegant.…
เข้าชมทั้งหมด : 490 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 126 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Floating HTML Menu Using jQuery and CSS


For all of us who deal with long web pages and need to scroll to the top for the menu, here’s a nice alternative: floating menus that move as you scroll a page. This is done using HTML, CSS and…
เข้าชมทั้งหมด : 514 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

apple.com-like breadcrumb using simple CSS


breadcrumbs In its simplest form it usually looks like this: You are here: Home > Sample page 1 > Sample page 2 > Current page But we are going to enhance this simple form and to create a breadcrumb…
เข้าชมทั้งหมด : 400 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Awesome Cufonized Fly-out Menu with jQuery and CSS3


we will create a full page cufonized menu that has two nice features: when hovering over the menu items we will move a hover-state item that adapts to the width of the current item, and we will slide…
เข้าชมทั้งหมด : 418 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery BubbleUp for Spice Up Your Menu


BubbleUp is a jQuery plugin released from a jQuery tutorial Learning jQuery: Your First jQuery Plugin,which helps you to create your first jQuery plugin. It's not just for demonstration, it's…
เข้าชมทั้งหมด : 386 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery sliding menu revisited


As you can see, it’s a simple list with an img and a span tag nested inside an anchor. In the first moment, the span is hidden due to the anchor width. When mouse rolls over the anchor, we will expand its width to reveal the span.
เข้าชมทั้งหมด : 390 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery “flash like” menu


When you rollover one item of your menu, the font-size expand to 225%, the color fade to yellow and the other items are giving more space to the hovered item, when you roll out it will take its place…
เข้าชมทั้งหมด : 356 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Flickr horizontal menu(jQuery)


This is very nice, simple and useful menu, developed with jQuery. If we can use js framewords why not, jQuery it’s very easy to use for traversing the DOM. The menu can be very easy implement..
เข้าชมทั้งหมด : 382 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery MegaMenu


he popular jQuery plugin A completely revamped JS and CSS code-base. Easier to use. (A lot simpler HTML and JS needs to be used to initiate the menu) Customizable menu show and hide effects, with…
เข้าชมทั้งหมด : 364 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Bounce out Vertical menu with jQuery CSS3


So here will create a simple bounce out vertical menu with the help of little bit css3 and jquery framework. Beautiful navigation menu can stand out your website from the crowd of creative navigations.…
เข้าชมทั้งหมด : 412 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Sliding JavaScript Menu Highlight


This sliding hover effect script is an easy method to add some flavor to your navigation. Using the CSS you can easily customize the navigation to fit your “look and feel”. The markup for...
เข้าชมทั้งหมด : 366 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jGlideMenu unique drag Sliding menu jQuery


A very unique menu that floats on the page. Users can drag it to a position they desire. jGlideMenu is an updated version of the fastFind Menu that supports inline and AJAX menu definitions and…
เข้าชมทั้งหมด : 347 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Jquery Horizontal Slide Navigation


This is a spectacular sliding navigation whose animation is triggered when the user hovers over a navigation item. HTML Structures
เข้าชมทั้งหมด : 374 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Depth And Nice 3D Ribbons Only Using CSS3


we learned how to realize a nice 3D ribbon and how to play with the drop shadow in Photoshop to simulate depth in a web design layout. This is a widespread trends in recent web design: creating a 3D perception…
เข้าชมทั้งหมด : 359 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

a Bubble Coda Style with CSS3 menu tootips


we are going to create a tooltip using the famous coda style, which allows for an animated pop-up window that makes for a great effect. HTML First, we create our HTML file and inside the body tag we add..
เข้าชมทั้งหมด : 383 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 111 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Animated CSS3 Horizontal Menu


nspired by CSS Sprites2 – It’s JavaScript Time from A List Apart and Using jQuery for Background Image Animations written over a year ago, I decided to create a short tutorial about a animated…
เข้าชมทั้งหมด : 453 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 126 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form