ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Menu & Navigation


Nice "Flashy" menu with Jquery.


we are going to create a "Flashy" menu using Jquery. The Menu/Navigation is one of the first thing I focus on when I make a website. It has to be unique, original and reflect the spirit…
เข้าชมทั้งหมด : 382 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Simple jQuery Fluid Thumbnail menu Bar


The idea of a fluid thumbnail bar is simple: Create a list of thumbnails within a space where the overflow can be flipped through page by page. Features Cycle through thumbnails in different intervals…
เข้าชมทั้งหมด : 360 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Awesome Animation menu with jquery


This is an Awesome Animation menu with jquery. First off all, the problem was those background lines,If you just set background separately to all your list tags you end with lines not in order To
เข้าชมทั้งหมด : 365 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Useful dropdown menu with CSS3 jQuery


This CSS dropdown menu, without any additional Javascript code. There are no images used and, as usual, minimal HTML markup. HTML structure As you can see in the following lines, the HTML structure does…
เข้าชมทั้งหมด : 662 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 166 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Very nice pure CSS3 menu


This is a good looking menu using some CSS3 magic. The HTML
เข้าชมทั้งหมด : 453 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS3 Animated Menu


In this short tutorial, we will be using the power of CSS3 effects and transitions, to build a JavaScript-free animated navigation menu which you can use to add a polished look to your website or template.…
เข้าชมทั้งหมด : 351 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

POP dropdown menus with jQuery


Include the stylesheet, with any of your mods. link href="/pop/stylesheets/pop.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css"/ Include jQuery and jquery.pop.js…
เข้าชมทั้งหมด : 489 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 151 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

cool Dashboard Menu with jQuery


we are going to create our own dashboard menu as in Leopard dashboard. Dashboard menu in Leopard usually uses as a container for a tons of widgets we have and that will be nice if we have one on our web
เข้าชมทั้งหมด : 412 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Pure CSS3 Two Level Dark Menu


Now we are going to add the HTML content for our dark menu, and here we are using a simple unordered list with list items as you want and a sub menu using also an unordered list with list items as you…
เข้าชมทั้งหมด : 381 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Beautiful CSS3 multicolour Dropdown Menu


This will colored tabs with slideout submenus. I don`t used any defined palette – tabs in different colors. Can warn, that all sliding effects will work only in FF, Chrome, Safary browsers, possible…
เข้าชมทั้งหมด : 443 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Multi Level Drop Down Menu Navigation with CSS3


We are back with a cool Multi-level Drop Down Navigation Menu made up of pure CSS with additional effects using CSS3.0 properties such as border-radius, box-shadow, text-shadow and linear gradient. This…
เข้าชมทั้งหมด : 446 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Simple jQuery Drop-Down Menu


The biggest problem with javascript is that we can’t completely rely on it. It can easily be disabled, and once this happens, websites should still function correctly. Javascript powered sub-navigation…
เข้าชมทั้งหมด : 385 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Great Social Media Share and Bookmark Plugin With jQuery


No one can ignore the importance of social media in this age of communication and interactivity. Social media have made social interaction very easy and interactive, build upon mobile technologies and…
เข้าชมทั้งหมด : 410 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 161 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery browser mobile window chooser


It's always fun to play with jQuery especially when you are trying to recreate something that you enjoy using. One such thing is window chooser in Opera Mobile browser where opened windows are positioned…
เข้าชมทั้งหมด : 382 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

Like Apple Navigation Dock jQuery Plugin


1) Menu structure !-- HTML FILE --ul id="targetMenu"!-- use li class="navActive"to set active icon menu a href="#"
เข้าชมทั้งหมด : 665 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 150 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

jQuery and html5 Brush Stroke Navigation


You can see the folder structure. It is quite simple. A folder for images, another for script files, one HTML file and a CSS file. The Content – HTML5 We’ll be using some HTML5 elements to…
เข้าชมทั้งหมด : 446 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

super cool easing and hoverIntent navigation with jQuery


Make your navigation a bit more flashy with this plugin… using easing and hoverIntent, customise the rollover colours, easing method and duration… View the demo for an example… Include…
เข้าชมทั้งหมด : 494 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

simple CSS3 menu zooming


This is a small part of a redesign I am working on. I was wondering how do make a menu that zooms into a smaller thumbnail when you don't use it and gets bigger when you want to click a link. Now…
เข้าชมทั้งหมด : 377 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

nice Sticky footer with CSS3


we are going to build a CSS-3 sticky footer that always stays at the bottom of the web page, no matter how much you minimize your browser vertically, it will always stay at the bottom of the page. We…
เข้าชมทั้งหมด : 414 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation

simple Pure CSS3 Navigation Menu


Menus driven purely by CSS have always been the ideal solution when it comes to navigation. However, we all know that we have been forced to use simplistic designs or images because of limited CSS and…
เข้าชมทั้งหมด : 346 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง | หมวด : Menu & Navigation
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form