ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด HTML5


Html5 canvas loading animation effect


Html5 canvas loading animation effect
เข้าชมทั้งหมด : 949 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 271 ครั้ง | หมวด : HTML5

HTML5 Demo: Drag and drop


Drag the list items over the dustbin, and drop them to have the bin eat the item
เข้าชมทั้งหมด : 673 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 205 ครั้ง | หมวด : HTML5

Neon Text Effect With jQuery & CSS


In this combined design and coding tutorial, we are creating a neon glow text effect with CSS and jQuery, perfect for spicing up your web pages while keeping an eye on SEO. Read more。
เข้าชมทั้งหมด : 660 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 183 ครั้ง | หมวด : HTML5

jQuery html5 canvas 3D animation effect


Directions: Step 1: Add the below code inside the <HEAD> section of the page: <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.1/jquery.min.js"></script>…
เข้าชมทั้งหมด : 661 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 185 ครั้ง | หมวด : HTML5

Editable CSS3 jQuery html5 Image Gallery


We build a pretty typical image gallery design pattern, a grid of images that pop up larger when clicked. But this image gallery page makes use of hot semantic HTML5 markup, loads of visual treats with…
เข้าชมทั้งหมด : 904 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 182 ครั้ง | หมวด : HTML5

Drag and drop HTML5


As we have mentioned in some of our previous articles & tutorials HTML 5 offers designers, developers and people in general a much richer experience, we are still just scraping the surface of the…
เข้าชมทั้งหมด : 1131 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 197 ครั้ง | หมวด : HTML5

Twitter Sign-up Page using HTML5 And CSS3 (no js)


As we all know HTML5 gives us some pretty useful feature . Today I am going to show the feature which gives a new look to Forms module.In Old version of html , Forms were pretty boring and you have to…
เข้าชมทั้งหมด : 1143 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 172 ครั้ง | หมวด : HTML5

Simple HTML5 Progress bar


There is a great amount of articles about Canvas on the internet, but I would like to show the example of how you can use Canvas on practice, namely the creation of animated progress bar.' The progress…
เข้าชมทั้งหมด : 735 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 168 ครั้ง | หมวด : HTML5

Web Forms with HTML5 no javascript


For years now, most Web forms have included at least some lines of JavaScript code. Typically this JavaScript is used to validate the form — that is, check all the fields have been filled in correctly…
เข้าชมทั้งหมด : 643 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 162 ครั้ง | หมวด : HTML5

(HTML5Sticky)Sticky Notes for the Web with HTML5


The HTML5STicky is as the name suggests, HTML5 application you can use to create sticky notes. The sticky notes are persistent in nature meaning your created sticky notes will be there the next time you…
เข้าชมทั้งหมด : 680 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง | หมวด : HTML5

HTML5 and jQuery filter images Portfolio


we will be making a beautiful HTML5 portfolio powered by jQuery and the Quicksand plugin. You can use it to showcase your latest work and it is fully customizable, so potentially you could expand it to…
เข้าชมทั้งหมด : 723 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง | หมวด : HTML5

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form