ดาวน์โหลดฟรี

โปรแกรมหมวด Slideshow & Scroller


3D Cube images Slideshow with HTML5


Our new tutorial tells us about creation of animated 3D Cube slideshow (pictures are located within the walls of the cube). The cube itself rotates continuously. Step 1. HTML This is markup of our result…
เข้าชมทั้งหมด : 838 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 154 ครั้ง | หมวด : Slideshow & Scroller

A Responsive Image Carousel


With the responsive awakening in web design it becomes important to not only take care of the visual part of a website but also of the functionality. Elastislide is a responsive jQuery image carousel…
เข้าชมทั้งหมด : 663 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 146 ครั้ง | หมวด : Slideshow & Scroller

nice CSS3 and jQuery parallax content slider


we want to share a simple parallax content slider with you. Using CSS animations, we’ll control the animation of each single element in the slider and create a parallax effect by animating the background…
เข้าชมทั้งหมด : 648 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง | หมวด : Slideshow & Scroller

Multiple super cool image slide with jQuery


this is easy to use jQuery image slider with animated captions, responsive layout and HTML Elements like (Video, iFrame) slider. Easily add unlimited number of slides and captions. Use it as image slider,…
เข้าชมทั้งหมด : 727 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง | หมวด : Slideshow & Scroller

FlexSlider 2 - The best responsive slider. Period.


FlexSlider 2 - The best responsive slider. Period.
เข้าชมทั้งหมด : 696 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 177 ครั้ง | หมวด : Slideshow & Scroller

jQuery images animations effect


JZoopraxiscope is a jQuery plugin for making animations from static images inspired in Eadweard Muybridge's Zoopraxiscope. Requirements JQuery JQuery UI An image representing the sequence to be animated…
เข้าชมทั้งหมด : 595 ครั้ง | ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง | หมวด : Slideshow & Scroller

หมวดหมู่โปรแกรม

 เกมส์
 ไดร์ฟเวอร์
 โปรแกรมด้านความปลอดภัย
 บราวเซอร์และปลั๊กอิน
 โปรแกรมด้านธุรกิจ
 โปรแกรมการติดต่อสื่อสาร
 เครื่องมือ สำหรับนักพัฒนา
 โปรแกรมสำหรับจัดการภาพ
 โปรแกรมเพื่อการศึกษา
 โปแกรมการออกแบบกราฟฟิก
 โปรแกรมด้านอินเตอร์เน็ต
 โปรแกรมสำหรับ iTunes & iPod
 โปรแกรมสำหรับ MP3 & Audio
 โปรแกรมด้านเครือข่าย
 โปรแกรมทั่วไป & OS
 โปรแกรมจัดการวีดีโอ&ภาพยนต์
 เว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS)

Free Templates

 Joomla Template
 WordPress Template
 Free Templates

jQuery Script

 Menu & Navigation
 Slideshow & Scroller
 Image Effects
 HTML5
 Form